Trasy rowerowe

1. Rajsztag-Lipnica Mała Zagrody-Zakamionek-Orawski Park Etnograficzny-Zubrzyca Górna (dł. trasy ok. 6 km) – średni
1a. Lipnica Mała Zagrody-Zakamionek-Rajsztag (Hala Śmietanowa) (dł. trasy ok. 7 km) – łatwy
2. Lipnica Mała Szlamczykówka-Lipnica Wielka (dł. trasy ok. 8 km) – łatwy
3. Jabłonka-Zubrzyca Dolna Ośr. Jeździecki PTTK Alano-Orawski Park Etnograficzny-Zakamionek (dł. trasy ok.16 km) – średni
4. Zubrzyca Górna Zimna Dziura-Przeł. Nad Wąwozem-Przeł. Spytkowicka-Harkabuz-Podszkle-Podwilk (dł. trasy ok. 34 km) – trudny
5. Podszkle-Studzionki-Orawka-Danielki-Pająków Wierch-Podszkle Szlachtówka (dł. trasy ok. 15 km) – trudny
6. Podwilk-Przeł. Spytkowicka-Beskidy-Przeł. Nad Wąwozem-Zubrzyca G. Zimna Dziura-Muzeum Orawski Park Etnograficzny (dł. trasy ok. 13 km) – trudny
7. Jabłonka Plac Targowy-Studzionki Orawskie (dł. trasy ok. 6 km) – trudny
8. Jabłonka Plac Targowy-Dzicy-Sabałówka-Nowa Droga-Chyżne-Jezioro Orawskie-Chyżnik-Dziołek-Jabłonka (trasa w przygotowaniu!) (dł. trasy ok. 22 km) – trudna
9. Jabłonka Jasiowski Potok-Polne Polany-Sabałówka-Dzicy- Jabłonka Plac Targowy(dł. trasy ok. 15 km) – trudny
10. Jabłonka Panowa-Wertelowski Dział-Lipnica Mała Stecowie-Lipnica Mała Kozubek-Jabłonka (dł. trasy ok. 10km) – średni
11. Szlak Solny: Podwilk–Orawka–Jabłonka–Chyżne (dł. trasy ok. 16 km) –trudny
12. Podszkle-Podwilk Furmaniec-Zubrzyca Dolna Sabałówka-Lipnica Mała Szlamczykówka-Lipnica Wielka (dł. trasy ok. 25km) – średni
13. Międzynarodowy Szlak Bursztynowy z Budapesztu do Krakowa: Winiarczykówka-Lipnica Wielka- Polana Stańcowa-Rajsztag-Zubrzyca Górna Ochlipów – Przełęcz Lipnicka. (dł. trasy ok. 25 km) – średni
14. Winiarczykówka-Piaskowa Polana-Lasy Urbarskie-Krzywań-Rabczycka Droga-Lipnica Wielka (dł. trasy ok. 11 km) – łatwy
15. Polana Stańcowa-Rajsztag-Kiczory Remiza OSP (dł. trasy ok. 6 km) ) – łatwy
16. Polana Stańcowa-Rajsztag-Zubrzyca Górna Ochlipów. (dł. trasy ok. 9 km) ) – łatwy
17. Polana Stańcowa-granica państwa-Gajówka Hviezdosłava-Slana Voda (dł trasy ok. 4 km) ) – łatwy
18. Lipnica Wielka Przywarówka Remiza OSP-Kiczorskie Pola-Polana-Kiczory szkoła (dł. trasy ok. 6 km) – łatwy
Uwaga: Każda trasa ma oznaczony stopień trudności, trasy trudne wymagają korzystania z rowerów górskich i pewnej kondycji fizycznej

Polecamy 5 pętli rowerowych drogami asfaltowymi:
1. Mała Pętla: Jabłonka-Zubrzyca Dolna-Zubrzyca Górna-Rajsztag-Lipnica Mała Zagrody-Jabłonka (dł. trasy ok. 35 km)
2. Średnia Pętla: Jabłonka-Zubrzyca Dolna-Zubrzyca Górna-Rajsztag-Polana Stańcowa-Lipnica Wielka Winiarczykówka-Jabłonka (dł. trasy ok. 35 km)
3. Do źródeł Czarnej Orawy: Jabłonka-Piekielnik-Podszkle-Bukowina-Harkabuz-Podsarnie-Jabłonka (dł. trasy ok. 35 km)
4. Pętla Górnoorawska: Jabłonka-Piekielnik-Podszkle-Podwilk Furmaniec- Zubrzyca Dolna-Zubrzyca (4 odcinki dr. bitymi) Górna-Rajsztag-Polana Stańcowa-Lipnica Wielka Przywarówka-Slana Woda- Orawska Polhora-Białą Farma-Chata Pilsko-Orawskie Wesele-Mutne-Dulov- Breza-Namestovo-Priehrada-Ustie-Trstena-Chyzne-Jabłonka(dł.trasy ok.120 km) lub wariant 2: Namestowo-Lipnica Wielka Winiarczykówka-Jabłonka
5. Wielka Pętla Orawska: Jabłonka-Lipnica Wielka Winiarczykówka-Bobrów-Namestovo-Zakemene- Orawska Lesna-Zazriwa-Parnica-Dolny Kubin-Orawski Podzamok-Podbiel- Orawski Biały Potok-Habovka-Orawice-Witanowa-Sucha Chora-Chochołów- Czarny Dunajec-Piekielnik-Podszkle-Bukowina-Harkabuz-Podwilk-Jabłonka (dł. trasy ok. 200 km)